intervievarea CAPI

Intervievarea faţă în faţă asistată computerizat (*CAPI) este o procedură adoptată de imas pentru a spori eficiența și acuratețea colectării datelor. 

Fiecare operator de teren introduce răspunsurile pe o tabletă care are instalat un software imas, soft special elaborat pentru machetarea chestionarelor şi derularea intervievării. O aplicaţie în permanentă dezvoltare, complexă şi performantă, cu o interfaţă uşor de utilizat, ce permite rularea materialelor audio/video în timpul intervievării. 

Ce putem monitoriza prin intermediul tabletelor?

Locația geografică înregistrată pentru fiecare chestionar în parte şi, astfel, verificarea aplicării instrucţiunilor privind eşantionarea.

Calitatea intervievării: softul asigură salturile logice de la o întrebare la alta, atenţionează operatorul privind răspunsurile incoerente

Timpul petrecut de operator la fiecare întrebare din chestionar.

Datorită conexiunii la Internet, toate datele sunt în scurt timp transmise codat spre serverul imas de unde pot fi verificate și validate în timp real de către managerul de proiect.

 Avantajele CAPI

Viteza net superioară față de PAPI**

timpul pentru tipărire, transmitere și întoarcere a chestionarelor din teren este eliminat

Zero erori 

softul asigură efectuarea tuturor salturilor logice din chestionar

Eliminarea unor costuri

eliminarea costurilor privind tipărirea chestionarelor și cele pentru introducerea datelor

Timp câștigat 

introducerea automată a datelor în sistem

Optimizarea timpului pentru verificare 

atît privind derularea efectivă a interviului, cît şi a bazei de date rezultate

Rapoarte interimare 

rezultatele preliminare pot fi generate pe tot parcursul proiectului