cercetări calitative

Cum facem noi lucrurile și de ce?

Cum?

De ce?

Selecția minuțioasă a participanților la studiu

Compoziție reprezentativă pentru fiecare focus-grup

Relație bazată pe încredere  cu fiecare participant

Acces la informație valoroasă, atitudine deschisă în timpul interviului

Briefuri largi, detaliate, discuții preventive cu moderatorul

Anticiparea și mânuirea momentelor problematice
înaintea sesiunii

Comunicarea deschisă și constantă cu beneficiarul

Incluziunea beneficiarului pe parcursul desfășurării proiectului.