cercetare cantitativă

Orice proiect [imas] trece printr-o serie de procese bine gândite și puse la punct.

Fiecare etapă este importantă, are termene de desfășurare, persoane responsabile și un protocol de urmat. 

Angajații implicați în derularea proiectelor sunt responsabili de toate etapele necesare să fie realizate. În faza de pregătire a cercetărilor au loc etapele premergătoare aplicării chestionarelor în teren: eșantionarea, pregătirea/formarea intervievatorilor și pretestarea.

Concomitent cu procesul de introducere și colectare a datelor are loc verificarea acestora prin mai multe metode: coordonatele GPS verifică acuratețea eșantionului, CAPI măsoară timpul alocat fiecărui chestionar, apel telefonic și vizită în teren.

Managerul de proiect este responsabil de validarea datelor, procesarea și raportarea acestora. 

Pe parcursul tuturor etapelor, confidențialitatea datelor este o prioritate pentru noi. Ca membri ai ESOMAR, asigurăm confidențialitatea nu doar a respondenților, dar și a întregului proiect.

 

Resursele umane și infrastructura stau la baza mai multor tipuri de cercetări cantitative realizate de compania imas:

- CAPI: intervievarea față în față asistată computerizat

- Mistery shopping

- CATI: intervievarea telefonică asistată computerizat