cercetarea publicității

Publicitatea este un domeniu în care se investește mult în condițiile economiei de piață, partea mai complicată e argumentarea și măsurarea beneficiului acestei investiții.

Specific

Descriere

Cercetarea pentru elaborarea strategiei de comunicare

identificarea grupului-țintă al mărcii testate și a beneficiilor așteptate de acesta.

Testarea și dezvoltarea
conceptelor de reclamă

identificarea ideii de creație cu cel mai mare potențial de comunicare, cercetarea punctelor tari și a punctelor slabe ale fiecărui model.

Pretestarea reclamei

estimarea efectului reclamei și a mesajului publicitar în ceea ce privește memorabilitatea și acceptanța

Studierea impactului publicității

(prin studii ad-hoc sau panel).

Impactul promoțiilor

notorietate, impact asupra intenției de încercare și/sau de cumpărare a mărcii.

Impactul acțiunilor de sponsorizare

impactul asupra notorietății, asupra imaginii mărcii.